نصب همراه صندوق fundMobileApp
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1399/12/16
کل خالص ارزش دارائی ها 136,443,463,423,748 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 1,010,167 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 1,013,916 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 1,010,807 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 135,070,149

تاریخ آغاز فعالیت:

1392/02/08

مدیر صندوق:

شركت تامين سرمايه سپهر

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي و خدمات مديريت ارقام نگر آريا

ضامن نقد شوندگی:

بانك صادرات ايران

مدیر ثبت:

شركت تامين سرمايه سپهر

مدیران سرمایه گذاری:

ميثم اصوليان، سميرا شيرمحمدي، آزاده كاويان فر

حسابرس:

حسابرسي و خدمات مديريت دايا رهيافت