نصب همراه صندوق fundMobileApp
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1400/07/27
کل خالص ارزش دارائی ها 168,869,508,416,570 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 1,001,042 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 1,012,463 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 1,002,065 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 168,693,679

تاریخ آغاز فعالیت:

1392/02/08

مدیر صندوق:

شركت تامين سرمايه سپهر

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي و خدمات مديريت ارقام نگر آريا

ضامن نقد شوندگی:

بانك صادرات ايران

مدیر ثبت:

شركت تامين سرمايه سپهر

مدیران سرمایه گذاری:

آزاده كاويان فر، الهام فولادوند نيا، سيد امير اعتمادي

حسابرس:

موسسه حسابرسي رازدار